Coś musi być zrobione czyli gerek i lazım

Sıcak havada bol su içmek gerek Sıcak havada bol su içmek lazım Sıcak havada bol su içmek gerekiyor czyli: Jak jest gorąco, należy pić dużo wody. Wszystkie trzy zdania mają […]

Wyrażanie konieczności czyli gereklik kipi

Gereklik kipi stosujemy w języku tureckim, gdy chcemy wyrazić, że coś musimy zrobić, coś jest koniecznością. Tworzymy go, poprzez końcówkę -meli. Sen daha çok çalışmalısın. – Musisz pracować o wiele […]

-maktansa i ragmen

Pomimo wszystko czyli rağmen i -mektense w zdaniu

Oba zwroty języka tureckiego: rağmen oraz -mektense tłumaczymy w języku polskim tak samo: pomimo/mimo czegoś, zdarzyło się coś innego. Podobne wpisy: (-di)… -(y)eli -dik + końcówka osobowa + (n)den beri […]

(-di)… -(y)eli

Ta forma języka tureckiego przekazuje to samo, co forma w tym poście, jest jednak mniej oficjalną. Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli […]

-dik + końcówka osobowa + (n)den beri

To złożenie pokazuje w języku tureckim, że Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli gerek i lazım Wyrażanie konieczności czyli gereklik kipi

-den beri oraz -dir

Końcówki powyższe są dodawane w języku tureckim do końcówki czasu i pokazują one, że coś już jakiś czas się dzieje: Dört aydan beri Türkçe öğreniyorum. – Od czterech miesięcy uczę […]

-(y)ken

Końcówka ta, używana jest w języku tureckim z czasem teraźniejszym i szerokim. Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli gerek i lazım Wyrażanie […]

Dilek kipi (keşke) -seydi

Tworzymy go w języku tureckim poprzez końcówkę -se oraz czas przeszły -di. Opisuje on nie życzenie, jak to ma się przy końcówce -se, ale żal, że coś się nie stało, […]

Dilek kipi -se

Końcówka -se, czyli wyrażanie życzeń w języku tureckim: Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli gerek i lazım Wyrażanie konieczności czyli gereklik kipi

İşteş çatı -iş

Końcówkę -iş, dodajemy w języku tureckim do czasowników opisujących ruch/pracę i pokazuje ona, że podmiot wraz z innym rzeczownikiem w zdaniu, wykonał pracę razem/wzajemnie/nawzajem. Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli […]