Dopełniacz IV -nin -sinin -si

Używamy, gdy przed rzeczownikiem stoi Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? Słówka tureckie […]

Dopełniacz III -nin -si/i

W tym przypadku oba wyrazy posiadają końcówkę. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]

Dopełniacz II (-si/i)

Dzisiaj będzie o stosowaniu dopełniacza w języku tureckim, gdy dodajemy końcówkę tylko do drugiego członu […]