Konieczność i potrzeba – lazım

Słówko lazım w języku tureckim wyraża potrzebę zrobienia czegoś, konieczność lub powinność. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Język turecki i jego mowa zależna

Mowę zależną w języku tureckim najłatwiej chyba pokazać na przykładach: Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Nominalizacja II

W języku tureckim do czasownika, oprócz końcówki -ma/mek możemy dodać końcówkę osobową oraz końcówki -i/den/de/e/la/yle. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie