Konieczność i potrzeba – lazım

Słówko lazım w języku tureckim wyraża potrzebę zrobienia czegoś, konieczność lub powinność.

Czytaj dalej

Język turecki i jego mowa zależna

Mowę zależną w języku tureckim najłatwiej chyba pokazać na przykładach:

Czytaj dalej

Nominalizacja II

W języku tureckim do czasownika, oprócz końcówki -ma/mek możemy dodać końcówkę osobową oraz końcówki -i/den/de/e/la/yle.

Czytaj dalej

Drugi czasownik w zdaniu czyli -me -mek -(y)iş

-mek jest końcówką bezokolicznika w języku tureckim.

Czytaj dalej