İlgi eki -ki

Końcówkę -ki dodaje się do czasownika. Opisuje ona w języku tureckim położenie czegoś w czasie […]