İlgi eki -ki

Końcówkę -ki dodaje się do czasownika. Opisuje ona w języku tureckim położenie czegoś w czasie lub przestrzeni. Dünkü toplantı. – Wczorajsze zebranie. Yarınki toplantı. – Jutrzejsze zebranie. Sonraki toplantı. – Następne zebranie. Końcówka ta zyskuje formę -kü TYLKO przy dün, gün, öbür. Wraz z końcówką -de pokazuje położenie czegoś. Sınıf-ta–ki öğrenciler.- Uczniowie z klasy (znajdujący … Czytaj dalej