Czasownik zwrotny -(i)n

Kadın çamaşırları yıkadı. – Kobieta uprała pranie. Kadın yıkandı. – Kobieta umyła się. Podobne wpisy: […]

Kendi

Podkreślenie, że coś jest “własne” lub robione przez siebie, tworzymy w języku tureckim poprzez dodanie […]

-(y)erek

W języku tureckim końcówka ta pokazuje jednoczesność dwóch czynności. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy […]

-(y)ip/-meden

Są to w języku tureckim końcówki, które dodaje się do czasownika aby pokazać, że coś […]