Spójnik de/da

Czyli nasze “również/także”. Kiedy dodajemy w języku tureckim de, a kiedy da? Zależy to od […]

İlgi eki -ki

Końcówkę -ki dodaje się do czasownika. Opisuje ona w języku tureckim położenie czegoś w czasie […]