Şimdiki zamay -(i)yordu czyli czas przeszły z teraźniejszym razem

Czas ten, to połączenie tureckiego czasu teraźniejszego -yor, z czasem przeszłym -di. 

Czytaj dalej

Rzeczownik w przeszłości -(y)di

Do tureckiego rzeczownika i przymiotnika dodajemy końcówkę -di, gdy chcemy pokazać, że:

Czytaj dalej

Czas przeszły geçmiş zaman -di

Czas przeszły w języku tureckim tworzy się, dodając do czasownika końcówkę -di. Opisujemy

Czytaj dalej

Dopełniacz IV -nin -sinin -si

Używamy, gdy przed rzeczownikiem stoi

Czytaj dalej

Dopełniacz III -nin -si/i

W tym przypadku oba wyrazy posiadają końcówkę.

Czytaj dalej

Dopełniacz II (-si/i)

Dzisiaj będzie o stosowaniu dopełniacza w języku tureckim, gdy dodajemy końcówkę tylko do drugiego członu nazwy.

Czytaj dalej

Końcówki czasu w rzeczowniku i czasowniku czyli önce i sonra

-dikten sonra (po ___) oraz -meden önce (przed ___) dodajemy w języku tureckim do czasownika.

Czytaj dalej

Etmek i yapmak

Niektóre rzeczowniki w języku tureckim łączą się wyłącznie z jednym z wymienionych czasowników. Nie ma niestety innej opcji, jak nauczenie się ich na pamięć. […]

Czytaj dalej