Dopełniacz II (-si/i)

Dzisiaj będzie o stosowaniu dopełniacza w języku tureckim, gdy dodajemy końcówkę tylko do drugiego członu […]

Etmek i yapmak

Niektóre rzeczowniki w języku tureckim łączą się wyłącznie z jednym z wymienionych czasowników. Nie ma […]