Dopełniacz IV -nin -sinin -si

Używamy, gdy przed rzeczownikiem stoi Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? Słówka tureckie […]

Dopełniacz III -nin -si/i

W tym przypadku oba wyrazy posiadają końcówkę. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]

Dopełniacz II (-si/i)

Dzisiaj będzie o stosowaniu dopełniacza w języku tureckim, gdy dodajemy końcówkę tylko do drugiego członu […]

czas w języku tureckim

Czas w języku tureckim

Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane […]

Etmek i yapmak

Niektóre rzeczowniki w języku tureckim łączą się wyłącznie z jednym z wymienionych czasowników. Nie ma […]

Końcówki -(y)e -de -den

Jest kilka zastosowań wyżej wymienionych końcówek w języku tureckim: Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy […]