czas w języku tureckim

Czas w języku tureckim

Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Etmek i yapmak

Niektóre rzeczowniki w języku tureckim łączą się wyłącznie z jednym z wymienionych czasowników. Nie ma niestety innej opcji, jak nauczenie się ich na pamięć. Oto lista najpopularniejszych z nich: Podobne […]

Końcówki -(y)e -de -den

Jest kilka zastosowań wyżej wymienionych końcówek w języku tureckim: Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Akcent w języku tureckim

Akcent w języku tureckim zazwyczaj stawiamy na ostatniej sylabie, za wyjątkiem wyrazów pochodzących z innych języków, w których akcent wypada gdzie indziej, oraz za wyjątkiem nazw: Podobne wpisy: Słówka tureckie […]

Tak i nie w języku tureckim

Tak i nie. Podstawy języka tureckiego: Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Końcówki w języku tureckim

Tureckie słówka i zdania buduje się, poprzed dodawanie do stemu, Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Język turecki i szyk w zdaniu

W języku tureckim obowiązuje ustalony szyk w zdaniu: Podmiot na początku i orzeczenie na końcu: Adam masal okudu – Mężczyzna czytał/przeczytał bajkę. Gdy chcemy podkreślić ważność tego, że to właśnie […]

Bu Şu O

Bu şu o

Czyli określenia miejsca w języku tureckim. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Przeczenia w języku tureckim

Proste zaprzeczenia w języku tureckim tworzymy poprzez dodanie słówka değil po przymiotniku/rzeczowniku. Su sıcak değil – Woda nie jest ciepła. Hayır, o öğretmen değil  – Nie, on nie jest nauczycielem. […]

Jak tworzy się pytania po turecku

Pytania w języku tureckim

Tworzymy je poprzez dodanie do zdania mi/mı/mu/mü  mi – za samogłoskami i, e mı – ı, a  mu – u, o mü –  ü, ö Murat öğretmen mi? – Czy […]