-maktansa i ragmen

Pomimo wszystko czyli rağmen i -mektense w zdaniu

Oba zwroty języka tureckiego: rağmen oraz -mektense tłumaczymy w języku polskim tak samo: pomimo/mimo czegoś, zdarzyło się coś innego. Podobne wpisy: (-di)… -(y)eli -dik + końcówka osobowa + (n)den beri […]

(-di)… -(y)eli

Ta forma języka tureckiego przekazuje to samo, co forma w tym poście, jest jednak mniej oficjalną. Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli […]

-dik + końcówka osobowa + (n)den beri

To złożenie pokazuje w języku tureckim, że Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli gerek i lazım Wyrażanie konieczności czyli gereklik kipi

-(y)ken

Końcówka ta, używana jest w języku tureckim z czasem teraźniejszym i szerokim. Podobne wpisy: Dwa plus jeden czyli nauka tureckiego na szybko Coś musi być zrobione czyli gerek i lazım Wyrażanie […]

Çünkü bu nedenle bu yüzden

Çünkü – bo coś. Powód podany jest przed tym słówkiem. Bu nedenle – z tego powodu. Powód podaje się po tym wyrażeniu. Bu yüzden – również mówi “z tego powodu”, […]

-me(+końcówka) için/-mek için oraz -mek üzere

Końcówka -mek için pokazuje, że coś jest potrzebne, aby coś innego się wydarzyło. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

-(y)erek

W języku tureckim końcówka ta pokazuje jednoczesność dwóch czynności. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

-(y)ip/-meden

Są to w języku tureckim końcówki, które dodaje się do czasownika aby pokazać, że coś wydarzyło się przed czymś (-ip) lub bez czegoś (-meden). Dodaje się te końcówki do czasownika […]

Końcówka -(y)ken/-iken

Pokazuje ona jednoczesność wydarzeń w języku tureckim. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie