(-di)… -(y)eli

Ta forma języka tureckiego przekazuje to samo, co forma w tym poście, jest jednak mniej […]

-(y)ken

Końcówka ta, używana jest w języku tureckim z czasem teraźniejszym i szerokim. Podobne wpisy: Dwa […]

-(y)erek

W języku tureckim końcówka ta pokazuje jednoczesność dwóch czynności. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy […]

-(y)ip/-meden

Są to w języku tureckim końcówki, które dodaje się do czasownika aby pokazać, że coś […]

Końcówka -(y)ken/-iken

Pokazuje ona jednoczesność wydarzeń w języku tureckim. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]