Pomimo wszystko czyli rağmen i -mektense w zdaniu

Oba zwroty języka tureckiego: rağmen oraz -mektense tłumaczymy w języku polskim tak samo: pomimo/mimo czegoś, zdarzyło się coś innego.

Czytaj dalej

(-di)… -(y)eli

Ta forma języka tureckiego przekazuje to samo, co forma w tym poście, jest jednak mniej oficjalną.

Czytaj dalej

-dik + końcówka osobowa + (n)den beri

To złożenie pokazuje w języku tureckim, że

Czytaj dalej

-(y)ken

Końcówka ta, używana jest w języku tureckim z czasem teraźniejszym i szerokim.

Czytaj dalej

Çünkü bu nedenle bu yüzden

Çünkü – bo coś. Powód podany jest przed tym słówkiem. Bu nedenle – z tego powodu. Powód podaje się po tym wyrażeniu. Bu yüzden […]

Czytaj dalej

-me(+końcówka) için/-mek için oraz -mek üzere

Końcówka -mek için pokazuje, że coś jest potrzebne, aby coś innego się wydarzyło.

Czytaj dalej

-(y)e -(y)e czyli powtarzalność w języku tureckim

Te końcówki pokazują w języku tureckim powtarzalność czegoś:

Czytaj dalej

-(y)erek

W języku tureckim końcówka ta pokazuje jednoczesność dwóch czynności.

Czytaj dalej

-(y)ip/-meden

Są to w języku tureckim końcówki, które dodaje się do czasownika aby pokazać, że coś wydarzyło się przed czymś (-ip) lub bez czegoś (-meden). […]

Czytaj dalej

Końcówka -(y)ken/-iken

Pokazuje ona jednoczesność wydarzeń w języku tureckim.

Czytaj dalej