Czas przeszły -(e)r aorist

Jest to tak zwany czas przeszły ciągły. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]

Şimdiki zaman -mekte

Jest to czas wiadomości, gazet tureckich, obwieszczeń Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]