Mowę zależną w języku tureckim najłatwiej chyba pokazać na przykładach:

Öğretmen: – Bir kompozisyon yazınız. – Nauczyciel: – Napiszcie wypracowanie.

Öğretmen öğrencilere: “Bir kompozisyon yazınız” diyor.Nauczyciel do uczniów: “Napiszczie wypracowanie” – mówi.

Öğretmen öğrencilere bir kompozisyon yazmalarını söylüyor. – Nauczyciel powiedział do uczniów, żeby napisali wypracowanie.

W pierwszym przypadku, mamy do czynienia z mową niezależną. W drugim, do wypowiedzianego zdania, dodajemy słówko “diyor”, natomast trzeci przypadek, to typowa nominalizacja wraz ze słówkiem “söyledi” albo “istedi”.

 

stemprzeczeniekońcówka osobowa
-m– rica et-
-n-i söyledi
-si/sı-i istedi
stem-ma/mema-miz/mız-i emret-
-niz/nız
-ları/leri

 

Gdy w cytacie występują takie słówka jak: lütfen, sakın, hadi, to je pomijamy.

Podobne wpisy:
Tureckie OpowieściAdlaştırma - Nominalizacjapodstawy języka tureckiegoMowę zależną w języku tureckim najłatwiej chyba pokazać na przykładach: Öğretmen: - Bir kompozisyon yazınız. - Nauczyciel: - Napiszcie wypracowanie. Öğretmen öğrencilere: 'Bir kompozisyon yazınız' diyor. - Nauczyciel do uczniów: 'Napiszczie wypracowanie' - mówi. Öğretmen öğrencilere bir kompozisyon yazmalarını söylüyor. - Nauczyciel powiedział do uczniów, żeby napisali wypracowanie. W pierwszym przypadku, mamy do...Strona o Turcji i jej mieszkańcach