Tryb rozkazujący w języku tureckim tworzymy, dodając do podstawy końcówki -sin, -(y)in(iz), -sin(ler). Nie posiada on pierwszej osoby liczby pojedynczej i drugiej osoby liczby mnogiej.

(Sen) oraya git! – Idź tam! (Ty)

(O) bir daha oraya gitmesin. – Niech on/ona więcej tam nie idzie.

(Siz) oraya gidiniz. – Wy idźcie tam.

Onlar oraya gitsin(ler). – Oni tam poszli.

  • Pytanie występuje tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

O yarın oraya gitsin mi? – Czy on ma jutro tam pójść?

Onlar yarın oraya gitsinler mi? – Czy oni jutro mają tam pójść?

  • Dla drugiej osoby liczby pojedynczej występują dwa rodzaje końcówek:

Nieformalna: -sin

Formalna/uprzejma: -iniz

Siz geliniz lütfen. – Proszę państwa o przyjście.

Gelin lütfen. – Proszę przyjść.

PozytywneNegatywnePytanie pozytywnePytanie negatywne
Ben –
Sengel (przyjdź)gelme (nie przychodź)
OgelsingelmesinGelsin mi?Gelmesin mi?
Biz
Sizgelin/gelinizgelmeyin/gelmeyiniz
OnlargelsinlergelmesinlerGelsinler mi?Gelmesinler mi?

 

Podobne wpisy:
Tureckie OpowieściEmir Kipi/İstek Kipi - Tryb Rozkazujący i Życzeniowypodstawy języka tureckiegoTryb rozkazujący w języku tureckim tworzymy, dodając do podstawy końcówki -sin, -(y)in(iz), -sin(ler). Nie posiada on pierwszej osoby liczby pojedynczej i drugiej osoby liczby mnogiej. (Sen) oraya git! - Idź tam! (Ty) (O) bir daha oraya gitmesin. - Niech on/ona więcej tam nie idzie. (Siz) oraya gidiniz. - Wy idźcie tam. Onlar oraya...Strona o Turcji i jej mieszkańcach