Coś w języku tureckim jest prawie…

büyükçebliskie doskonałości/wielkości (ce przyjmuje tu formę çe, ponieważ ostatnia samogłoska to ü)

Coś jest wykonane w określony sposób:

sessizce oturmak – siedzieć w milczeniu

yavaşçawolno

-lar + ce + liczebnik = nieskończenie wiele:

onlarca, yüzlerce, binlerce

Bu, şu, o + ce = pokazuje wielość czegoś

Onca parayı böyle bir ev için mi harcadı?! – Tak wiele pieniędzy wydał na taki dom?!

Podobne wpisy:
Tureckie OpowieściEşitlik Eki -cepodstawy języka tureckiegoCoś w języku tureckim jest prawie... büyükçe - bliskie doskonałości/wielkości (ce przyjmuje tu formę çe, ponieważ ostatnia samogłoska to ü) Coś jest wykonane w określony sposób: sessizce oturmak - siedzieć w milczeniu yavaşça - wolno -lar + ce + liczebnik = nieskończenie wiele: onlarca, yüzlerce, binlerce Bu, şu, o + ce = pokazuje wielość czegoś Onca parayı...Strona o Turcji i jej mieszkańcach