Końcówkę -ki dodaje się do czasownika. Opisuje ona w języku tureckim położenie czegoś w czasie lub przestrzeni.

Dün toplantı. – Wczorajsze zebranie.

Yarınki toplantı. – Jutrzejsze zebranie.

Sonraki toplantı. – Następne zebranie.

Końcówka ta zyskuje formę -kü TYLKO przy dün, gün, öbür.

Wraz z końcówką -de pokazuje położenie czegoś.

Sınıf-taki öğrenciler.- Uczniowie z klasy (znajdujący się w klasie).

Televizyon-daki film. – Film telewizyjny (w telewizji).

Opisuje również przynależność:

Benim kitabım. = BenimkiMoja książka.

Senin kıtabın. = SeninkiTwoja książka.

Onun kitabı. = OnunkiIch książka.

Przy słowach: gün, hafta, ay, yıl, sene, geçe dodając końcówkę -ki, należy dodać też określenie, o jaką konkretnie noc, tydzień, miesiąc, rok, noc chodzi.

Geçen seneki toplantı. – Ostatniego roku zebranie.

Podobne wpisy:
Tureckie Opowieściİlgi eki -kipodstawy języka tureckiegoKońcówkę -ki dodaje się do czasownika. Opisuje ona w języku tureckim położenie czegoś w czasie lub przestrzeni. Dünkü toplantı. - Wczorajsze zebranie. Yarınki toplantı. - Jutrzejsze zebranie. Sonraki toplantı. - Następne zebranie. Końcówka ta zyskuje formę -kü TYLKO przy dün, gün, öbür. Wraz z końcówką -de pokazuje położenie czegoś. Sınıf-ta-ki öğrenciler.- Uczniowie z klasy (znajdujący...Strona o Turcji i jej mieszkańcach