Czas przyszły i przeszły razem czyli -(y)ecekti

Tworzy się go w języku tureckim poprzez dwie końcówki: acak+di=ecekti.Wyraża on, że coś było planowane na przyszłość, ale wyniku tego planowania nie znamy, choć najprawdopodobniej się nie zdarzyło.

Bu kursa üç ay önce katılacaktım. – Na ten kurs miałam uczęszczać trzy miesiące wcześniej.

Poprzez dodanie słówka ama wyjaśniamy, dlaczego coś się nie wydarzyło.

Bu kursa üç ay önce katılacaktım, ama vazgeçtim. – Na ten kurs miałam uczęszczać trzy miesiące wcześniej, ale zrezygnowałam.

katılmak – uczęszczać

pozytywny negatywny pytanie pozytywne pytanie negatywne
Ben katılacaktım – miałem zamiar uczęszczać katılmayacaktım – miałem zamiar nie uczęszczać katılacak mıydım? – czy miałam zamiar uczęszczać? katılmayacak mıydım? – czy miałam zamiar nie uczęszczać?
Sen katılacaktın katılmayacaktın katılacak mıydın? katılmayacak mıydın?
O katılacaktı katılmayacaktı katılacak mıydı? katılmayacak mıydı?
Biz katılacaktık katılmayacaktık katılacak mıydık? katılmayacak mıydık?
Siz katılacaktınız katılmayacaktınız katılacak mıydınız? katılmayacak mıydınız?
Onlar katılacaktılar/katılacaklardı katılmayacaktılar/katılmayacaklardı katılacak mıydılar?/katılacaklar mıydı? katılmayacak mıydılar?/katılmayacaklar mıydı?