Czas przeszły geçmiş zaman -di

Czas przeszły w języku tureckim tworzy się, dodając do czasownika końcówkę -di. Opisujemy w nim coś, co wydarzyło się w przeszłości i nie ma odniesienia do tego, co dzieje się teraz.

Fatma okula gitti. – Fatma poszła do szkoły.

Ahmet bahçede kitap okudu. – Ahmet czytał książkę w ogrodzie.

 

pozytywny negatywny pytanie pozytywne pytanie negatywne
ben alm (wziąłem) almam (nie wziąłem) alm mı? (czy wziąłem?) almam mı? (nie wziąłem?)
sen aln alman aln mı? alman mı?
o al alma al mı? alma mı?
biz alk almak alk mı? almak mı?
siz alnız almanız alnız mı? almanız mı?
onlar allar almalar allar mı? almalar mı?