Czas przeszły geçmiş zaman -di

Czas przeszły w języku tureckim tworzy się, dodając do czasownika końcówkę -di. Opisujemy w nim coś, co wydarzyło się w przeszłości i nie ma odniesienia do tego, co dzieje się teraz.

Fatma okula gitti. – Fatma poszła do szkoły.

Ahmet bahçede kitap okudu. – Ahmet czytał książkę w ogrodzie.

 

pozytywnynegatywnypytanie pozytywnepytanie negatywne
benalm (wziąłem)almam (nie wziąłem)alm mı? (czy wziąłem?)almam mı? (nie wziąłem?)
senalnalmanaln mı?alman mı?
oalalmaal mı?alma mı?
bizalkalmakalk mı?almak mı?
sizalnızalmanızalnız mı?almanız mı?
onlarallaralmalarallar mı?almalar mı?
Przeczytaj:  Şimdiki zaman (rivayet kipi) -yormuş