Şimdiki zaman -mekte

Jest to czas wiadomości, gazet tureckich, obwieszczeń i praktycznie wszystkiego oficjalnego. Czas teraźniejszy języka tureckiego, używany “na papierze” a nie w mowie.

Biz gelmekteyiz. – Musimy/Jesteśmy zobowiązani do przyjścia.

Do koncówki –mekte, dodawana jest często końcówka -dir. Robi się to zwłaszcza w trzeciej osobie liczby mnogiej.

Türkiye’de nüfüs her yıl artmaktadır. – W Turcji populacja wzrasta co roku.

 

pozytywny negatywny pytanie pozytywne pytanie negatywne
Ben almaktayım almamaktayım almakta mıyım? almamakta mıyım?
Sen almaktasın almamaktasın almakta mısın? almamakta mısın?
O almakta almamakta almakta mı? almamakta mı?
Biz almaktayız almamaktayız almakta mıyız? almamakta mıyız?
Siz almaktasınız almamaktasınız almakta mısınız? almamakta mısınız?
Onlar almakta(lar) almamakta(lar) almaktalar? almamaktalar ?