Życzę sobie czyli istek kipi -(y)e

W języku tureckim końcówka -(y)e dodana do czasownika, tworzy tryb życzeniowy, czyli wyrażamy przez niego życzenia i chęci.

Ben artık gid-e-yim. – Już poszedłbym sobie.

Hadı, verelim. – A niech tam, damy (komuś coś).

Pytanie tym trybie tureckim występuje tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

Ben artık gideyim mi? – Mogę już iść?

Wyrażamy poprzez niego również prośby o pozwolenia i propozycje czegoś.

Sinemaya gidelim mi? – A może pójdziemy do kina?

Gitmek – iść:

pozytywnenegatywnepytanie pozytywnepytanie negatywne
Bengideyimgitmeyeyimgideyim mi?gitmeyeyim mi?
Sengidesingitmeyesin
Ogidegitmeye
Bizgidelimgitmeyelimgidelim mi?gitmeyelim mi?
Sizgidesinizgitmeyesiniz
Onlargidelergitmeyeler

Przeczytaj:  Przeczenia w języku tureckim