Zgodnie z… -(y)e göre

Czyli coś jest zgodne z czyimś punktem widzenia:

Bana göre bu fikir iyi değil. – Według mnie, to nie jest dobry pomysł.

Można to również zapisać w formie: osoba+ce (poza trzecią osobą liczby pojedynczej i mnogiej. Nie ma onca/onlarca).

Bence bu fikir iyi değil.

Używamy jej również w języku tureckim, by pokazać, że coś jest właściwe, odpowiednie dla kogoś/czegoś.

O iş tam bana göre değil. – Ta praca nie jest dla mnie.

Przeczytaj:  -me(+końcówka) için/-mek için oraz -mek üzere