Końcówki -(y)e -de -den

Jest kilka zastosowań wyżej wymienionych końcówek w języku tureckim:

  • Pokazują cel, miejsce, źródło czegoś

İstanbul’a gidiyorum. – Udaję się do Stambułu. (Końcówkę przy miejscowościach poprzedza apostrof).

İstanbul’da yasıyorum. – Mieszkam w Stambule.

İstanbul’dan geliyorum. – Przychodzę ze Stambułu.

-a/e – Ruch w kierunku czegoś

-da – W czymś

-dan/den – Ruch od czegoś

  • Możemy użyć końcówek z określeniem czasu

Sabaha görüşürüz. – Do zobaczenia rano.

İlkbaharda taşınıyoruz. – Na wiosnę przeprowadzamy się.

  • Lub z uczciami

Öğrenciler sınavdan korkuyor. – Uczniowie boją się egzaminu.

Senden hoşlanıyorum. – Lubię cię.

Do wyuczenia się na pamięć:

-ten hoşlanmak – lubić coś

-ten nefret etmek – nienawidzić czegoś

-ten cıkmak – wyjść z czegoś

-ten sıkılmak – znudzić się czymś

-ten korkmak – bać się czegoś

  • Powód czegoś, przyczyna

Soğuktan dondu. – Zamarzł z chłodu.

  • By wyjaśnić, że coś jest z czegoś zrobione, również używamy -dan

Boncuklar çamdan yapılır. – Paciorki są wyrabiane ze szkła.

Przeczytaj:  Zgodnie z... -(y)e göre