Çünkü bu nedenle bu yüzden

  • Çünkü – bo coś. Powód podany jest przed tym słówkiem.
  • Bu nedenle – z tego powodu. Powód podaje się po tym wyrażeniu.
  • Bu yüzden – również mówi “z tego powodu”, jednak często stosuje się w przeczeniach. Pokazuje, że coś się nie udało. Występuje również jako łącznik dwóch zdań.

A oto przykłady w języku tureckim:

Çünkü Melisa korkuyor. – Bo Melisa się boi.

Bu nedenle sana çocuk diyorlar. – Z tego powodu nazywają cię dzieckiem.

Bu yüzden bütün gece uyumuyorum. – Z tego powodu nie śpię całą noc.

 

Przeczytaj:  Spójniki w języku tureckim