Tworzymy je w języku tureckim poprzez dodanie końcówki –(i)nci/(ı)ncı/(u)ncu/(ü)ncu do liczebnika.

bir-inci

yedi-nci

dokuz-uncu

dord-üncü (uwaga- t zamienia się na d)

altı-ncı

 

Pytanie – Kaçıncı?

– Kütüphane kaçıncı katta? – Na którym piętrze znajduje się biblioteka?

– Birinci katta. – Na pierwszym piętrze.

 

Podobne wpisy:
Tureckie OpowieściSıralama - Liczebnikipodstawy języka tureckiegoTworzymy je w języku tureckim poprzez dodanie końcówki -(i)nci/(ı)ncı/(u)ncu/(ü)ncu do liczebnika. bir-inci yedi-nci dokuz-uncu dord-üncü (uwaga- t zamienia się na d) altı-ncı   Pytanie - Kaçıncı? - Kütüphane kaçıncı katta? - Na którym piętrze znajduje się biblioteka? - Birinci katta. - Na pierwszym piętrze.  Strona o Turcji i jej mieszkańcach