Te końcówki pokazują w języku tureckim powtarzalność czegoś:

Konuşa konuşa yürüdük. – Wędrowaliśmy rozmawiając.

Z przeczącą końcówką -ma pokazują, że coś bez czegoś się nie wydarzyło.

Spor yapmaya yapmaya kilo verdim. – Schudłam nie ćwicząc.

Przy użyciu tych końcówek, drugi czasownik w zdaniu i orzeczenie mają ten sam podmiot.

Można łączyć również dwie przeciwne czynności dodając te końcówki:

Çocuklar düşe kalka büyür. – Dzieci wzrastają upadając i wstając.

Gdy główny nacisk w zdaniu położony jest na ową formę, pokazany jest w ten sposób styl, powód, konieczność czegoś.

Kazayı ağlaya ağlaya anlattı. – Płacząc opowiedziała o wypadku.

Podobne wpisy:
Tureckie OpowieściUlaçlar - Przysłówki i Rzeczowniki Odsłownepodstawy języka tureckiegoTe końcówki pokazują w języku tureckim powtarzalność czegoś: Konuşa konuşa yürüdük. - Wędrowaliśmy rozmawiając. Z przeczącą końcówką -ma pokazują, że coś bez czegoś się nie wydarzyło. Spor yapmaya yapmaya kilo verdim. - Schudłam nie ćwicząc. Przy użyciu tych końcówek, drugi czasownik w zdaniu i orzeczenie mają ten sam podmiot. Można łączyć również dwie przeciwne...Strona o Turcji i jej mieszkańcach