Gdy coś musi być zrobione, istnieje obowiązek zrobienia czegoś, używamy w języku tureckim następujących form:

-mek zorunda

mecburiyetinde

-meye mecbur

Beni dinlemek zorundasın – Musisz mnie słuchać.

Oraya girmek zorunda değilsin – Nie musisz tam iść.

Przy krótkich zdaniach, możemy użyć:

Buna zorunluyum. – Jestem zmuszony do tego.

Ona mecbursun. – Jesteś zmuszona do tego.

Występują one wraz z końcówką osobową.

Zostać zmuszonym do czegoś, wyraża się poprzez czasownik w formie bezokolicznika + zorunda + kal + końcówka czasu i osobowa.

Yolcular inmek zorunda kaldılar. – Podróżni zostali zmuszeni do wyjścia.

Tureckie OpowieściZorunlulukjęzyk turecki dla średnio zaawansowanychGdy coś musi być zrobione, istnieje obowiązek zrobienia czegoś, używamy w języku tureckim następujących form:-mek zorundamecburiyetinde-meye mecburBeni dinlemek zorundasın - Musisz mnie słuchać.Oraya girmek zorunda değilsin - Nie musisz tam iść.Przy krótkich zdaniach, możemy użyć:Buna zorunluyum. - Jestem zmuszony do tego.Ona mecbursun. - Jesteś zmuszona do tego.Występują one wraz...Strona o Turcji i jej mieszkańcach