Przysłowia język turecki

powiedzenia w języku tureckim

autor: Brooklyn Morgan
źródło: https://images.unsplash.com/40/10294420724_0300cf921d_o.jpg?ixlib=rb-0.3.5&q=80&fm=jpg&crop=entropy&s=37284b383f4be306476a4cf7683f7dfc

Dodaj komentarz