A tak to wygląda w języku tureckim:

0 sıfır

1 birliczebniki w języku tureckim

2 iki

3 üç

4 dört

5 beş

6 altı

7 yedi

8 sekiz

9 dokuz

10 on

11 on bir

12 on iki

13 on üç

20 yirmi

30 otuz

40 kırk

50 elli

60 altmiş

70 yetmiş

80 seksen

90 doksan

100 yüz

101 yüz bir

200 iki yüz

300 üç yüz

501 beş yüz bir

1000 bin

1010 bin on

1998 bin dokuz yüz doksan sekiz

2000 iki bin

2009 iki bin dokuz

10 000 on bin

100 000 yüz bin

1 000 000 bir milyon

3 000 000 üç milyon

100 000 000 yüz milyon

1 000 000 000 bir milyar

Podobne wpisy:
https://www.tureckieopowiesci.com/wp-content/uploads/2011/06/liczebniki-1.jpghttps://www.tureckieopowiesci.com/wp-content/uploads/2011/06/liczebniki-1-150x111.jpgTureckie OpowieściRozmówkiSıralama - Liczebnikipodstawy języka tureckiegoA tak to wygląda w języku tureckim: 0 sıfır 1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beş 6 altı 7 yedi 8 sekiz 9 dokuz 10 on 11 on bir 12 on iki 13 on üç ... 20 yirmi 30 otuz 40 kırk 50 elli 60 altmiş 70 yetmiş 80 seksen 90 doksan 100 yüz 101 yüz bir ... 200 iki yüz 300 üç yüz ... 501 beş yüz bir 1000 bin 1010 bin on 1998 bin dokuz yüz doksan...Strona o Turcji i jej mieszkańcach