Język turecki dla niezaawansowanych czyli powiedzenia i przysłowia

Język turecki dla niezaawansowanych z powiedzeniamiDzisiaj będzie krótko, ale nauka języka tureckiego czasem może i tak wyglądać 🙂

Dün bir, bugün iki.Wczoraj raz, dzisiaj dwa. To tureckie powiedzenie oznacza, że śpieszymy się z czymś, chcemy od razu rezultatów, a przecież dopiero co zaczęliśmy. Trzeba poczekać, niech upłynie trochę czasu.

dün – wczoraj

bugün – dzisiaj

bir – jeden

iki – dwa

Dünya âlem.Świat kosmos. Powiedzenie to oznacza, że mamy na myśli wszystkich ludzi na ziemi.

dünya – świat

âlem – świat, wszechświat, kosmos

Gün, bugündur.Dzień, dzisiaj. To tureckie przysłowie mówi, że najważniejszy dzień, to dzień dzisiejszy. Przeszłość minęła, przyszłość jeszcze nie nadeszła, żyjemy tutaj, dzisiaj i to ma znaczenie.

gün – dzień

bugündür – dzisiaj. Tutaj wraz z końcówką podkreślającą wypowiedź.

Przeczytaj:  Rzeczownik w przeszłości -(y)di