Przejdź do treści

1000 najpopularniejszych tureckich słów – część czwarta

1000 najpopularniejszych tureckich słów

Przedostatnia lista z najbardziej używanymi słówkami w języku tureckim. Lista przedostatnia, ale słówka wzrastają na ważności, więc miłej nauki!

Pozostałe części znajdziecie pod tymi linkami:
Część pierwszą, drugą, trzecią część oraz piątą.

Zapraszam również do zajrzenia do wpisu ze słówkami tureckimi wraz z wymową.

1000 najpopularniejszych tureckich słów

201 gerçek prawda, rzeczywistość
202 uzun długi
203 bugün dzisiaj
204 bekle czekaj (beklemek – czekać)
205 yine ponownie, znowu
206 olmak być
207 saat godzina, zegar
208 neler co (w liczbie mnogiej)
209 aslında tak właściwie to…
210 çocuklar dzieci
211 nedir co to (z końcówką dir)
212 bence według mnie
213 burası tutaj
214 onunla z nim/nią
215 çocuk dziecko
216 eve do domu (ev – dom)
217 göre zgodnie z
218 nereye gdzie
219 ilk pierwszy
220 yer miejsce
221 nın końcówka oznaczająca przynależność czegoś
222 sizin Państwa, Was
223 yıl rok
224 birlikte razem
225 hepsi wszyscy
226 kaç ile
227 olmaz nie ma mowy
228 dinle słuchaj (dinlemek – słuchać)
229 pek bardzo, dobry
230 yere do miejsca (yer – miejsce)
231 şekilde w tej formie (şekil – forma, kształt)
232 emin pewność
233 hazır gotowy
234 istemiyorum nie chcę (istemek – chcieć)
235 birkaç kilka, trochę
236 zaten już
237 dilerim proszę (dilemek – prosić, życzyć)
238 fakat ale
239 lazım coś jest potrzebne
240 söz słowo
241 söyledi powiedział (söylemek – mówić)
242 dan końcówka oznaczająca kierunek ruchu
243 kendini samego siebie
244 olmalı powinno być
245 tane ziarno
246 seviyorum kocham (sevmek – kochać)
247 etmek czynić
248 ediyorum czynię (etmek – czynić)
249 misiniz czy Wy…
250 ı końcówka ı
251 bunlar te (rzeczy np.)
252 tatlım kochanie
253 kesinlikle z całą pewnością
254 karşı przeciwny, przeciwko
255 birşey coś
256 aman och ( w wyrażeniu aman Allahım – o mój Boże!)
257 görmek widzieć
258 yarın jutro
259 olduğu będący (olmak – być)
260 benden ode mnie (ben – ja)
261 eski stary
262 istiyor chce (istemek – chcieć)
263 elbette oczywiście
264 edin sprawdź (etmek – czynić)
265 az mało
266 İki dwa
267 anda teraz w wyrażeniu şu anda – obecnie
268 un mąka
269 kahretsin cholera (przekleństwo)
270 işi pracy (biernik od iş – praca)
271 kadın kobieta
272 yapmak robić, czynić
273 ilgili odnośnie czegoś
274 oraya tam
275 ha ha
276 dikkat uwaga
277 hoş miły, przyjemny
278 yapma nie rób (yapmak – czynić, robić)
279 an moment, chwila
280 onlara ich (onlar – oni)
281 gerekiyor potrzeba (gerekmek – potrzebować)
282 işe do pracy (iş – praca)
283 zor trudny
284 dışarı na zewnątrz
285 bundan z tego
286 diğer inny
287 kez raz
288 sakin spokojny
289 kabul przyjęcie, akceptacja
290 mutlu szczęśliwy
291 geç późno
292 senden od ciebie
293 dedim powiedziałam (demek – mówić)
294 bakın patrz (bakmak – patrzeć)
295 gidip idąc (gitmek – iść)
296 çabuk szybko
297 hafta tydzień
298 niye dlaczego
299 ah ah
300 kişi osoba
301 yemek jedzenie
302 yerde na miejscu (yer – miejsce)
303 musunuz czy wy (pytanie)
304 özel specjalny
305 görüşürüz do widzenia!
306 YANLIŞ źle
307 gördüm zobaczyłam (görmek – widzieć)
308 zorunda być zmuszonym
309 gidiyor idzie (gitmek – iść)
310 tanrı bóstwo
311 kes w wyrażeniu „kes sesini – zamknij się” (kesmek – ciąć)
312 ediyor czyni (etmek – czynić, robić)
313 ye końcówka oznaczająca ruch do czegoś
314 gitti poszedł (gitmek – iść)
315 bazı niektórzy, kilka
316 polis policja
317 nereden skąd
318 yalnız samotny
319 babam mój tata
320 merak ciekawość
321 hem zarówyo
322 beş pięć
323 erkek mężczyzna
324 sağ prawy
325 doktor doktor
326 falan i tak dalej
327 birini kogoś (biri – ktoś)
328 kontrol kontrola
329 eminim jestem pewna (emin olmak – upewnić się)
330 gereken potrzebny
331 ondan od tego
332 insan człowiek
333 insanlar ludzie
334 aptal głupi
335 ihtiyacım moja potrzeba (ihtiyaç – potrzeba)
336 etti uczynił (etmek – czynić, robić)
337 gördün zobaczyłeś (görmek – widzieć)
338 umarım mam nadzieję
339 dolar dolar
340 değildi nie był (değil – zaprzeczenie)
341 beri od (jakiegoś czasu)
342 adamım mój człowiek (adam – człowiek)
343 etme nie rób (etmek – czynić, robić)
344 öldü umarł (ölmek – umrzeć)
345 veya albo
346 su woda
347 nefret nienawiść
348 den końcówka oznaczająca kierunek od czegoś
349 yeter wystarczy, dosyć
350 haber wiadomości
351 sanki jak gdyby, jakby
352 yap rób (yapmak – robić)
353 ateş ogień
354 kendine samemu sobie
355 dört cztery
356 sabah rano
357 akşam wieczór
358 yalan kłamstwo
359 dün wczoraj
360 kendimi mnie
361 geçen ostatni, przeszły
362 sence według ciebie
363 kal zostań (kalmak – zostawać)
364 annem moja mama
365 değilsin nie jesteś
366 yaptım zrobiłam (yapmak – robić)
367 sonunda w końcu
368 hangi jaki
369 boyunca wzdłuż, przez
370 la końcówka oznaczająca „z/razem”
371 yi końcówka biernika
372 yerine zamiast
373 bunları tych
374 istediğim chcę (istemek – chcieć)
375 głodny
376 üzerinde na, po
377 adı imię
378 vardır jest (z końcówką dir)
379 ay miesiąc
380 tamamen całkowicie
381 karar decyzja
382 olduğumu gdy byłam (olmak – być)
383 dedi powiedział (demke – mówić)
384 adım krok
385 ayrıca również, także
386 bitti skończyło się (bitmek – kończyć)
387 olun zostań (olmak – być, stawać się)
388 u końcówka biernika
389 gitmek iść
390 gelecek przyszłość
391 olamaz nie może być
392 farklı różny
393 yaptın zrobiłeś (yapmak – robić)
394 olmuş stało się (olmak – być, stać się)
395 pekâlâ w porządku
396 genç młody
397 öyleyse cóż
398 dr dr
399 sakın spokojnie!
400 bende u mnie
Nie zapomnij udostępnić tego wpisu!