Czas w języku tureckim: która godzina?

czas w języku tureckim która godzina?

Pytania o czas w języku tureckim:

Saat kaç? – Która godzina?

13:50 ikiye on var

14:10 ikiyi on geçiyor

14:00 Saat iki

Od pełnej godziny do wpół do  liczebnika dodajemy accusativus (-i, -ı, -u, -ü), natomiast od wpół do pełnej godziny, do liczebnika dodajemy końcówkę -e/-a.

Pełna godzina nie ma żadnych “dodatków”.

Saat kaçta? – O której godzinie (coś się dzieje)?

13:50 İkiye on kala yemek başliyor. – Za dziesięć druga zaczyna się posiłek.

14:10 İkiyi on geçe yemek bitiyor. – Posiłek kończy się dziesięć po drugiej.

14:00 Saat ikide yemek yiyoruz. – O drugiej godzinie jesteśmy w trakcie posiłku (jemy).

Dodatkowe słówka dotyczące czasu w języku tureckim:

buçukta – Yemek saat sekiz buçukta yiyoruz. – Jemy o wpół do dziewiątej (jakby dokładnie przetłumaczyć: ósmej i pół).

yarım- Saat yarım. – Jest pół godziny po północy.

çeyrek – Dokuzu çeyrek geçe evden çıkıyorum. – Wychodzę z domu piętnaście po dziewiątej. Ceyrek to kwadrans.

Warto pamiętać, że w języku tureckim nie mówi się o godzinie trzynastej, czy czternastej. Mamy za to Saat bir i Saat iki.

Jeżeli coś się dzieje o pełnej godzinie, do liczebnika dodajemy końcówkę -de. 

Tak przy okazji, bo nie wiem, czy gdzieś o tym wspomniałam. Mamy yazın, czyli latem, kışın czyli zimą, ale ilkbahar i sonbahar posiadają już końcówkę -de: ilkbaharda, sonbaharda.

Zobacz również post o słówkach dotyczących czasu.

biribire
ikiyiikiye
üçüüçe
dördüdörde
beşibeşe
altıyıaltıya
yediyiyediye
sekizisekize
dokuzudokuza
onuona
yırmıyıyırmıye
Przeczytaj:  Dni miesiące pory roku i kierunki świata