Przejdź do treści

Postpozycja i prepozycja

Postpozycja i prepozycja w języku tureckim. Ilgeçler/ Edat.