-maktansa i ragmen

Pomimo wszystko czyli rağmen i -mektense w zdaniu

Oba zwroty języka tureckiego: rağmen oraz -mektense tłumaczymy w języku polskim tak samo: pomimo/mimo czegoś, zdarzyło się coś innego. Podobne wpisy: (-di)… -(y)eli -dik + końcówka osobowa + (n)den beri […]