Nominalizacja II

W języku tureckim do czasownika, oprócz końcówki -ma/mek możemy dodać końcówkę osobową oraz końcówki -i/den/de/e/la/yle. […]

Czas przeszły -(e)r aorist

Jest to tak zwany czas przeszły ciągły. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]