Nominalizacja II

W języku tureckim do czasownika, oprócz końcówki -ma/mek możemy dodać końcówkę osobową oraz końcówki -i/den/de/e/la/yle. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Spójniki w języku tureckim

A oto jak wyglądają łączniki w języku tureckim: Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

-(e)rdi czas przeszły szeroki

Tworzymy go w języku tureckim poprzez dwie końcówki: czasu szerokiego -er oraz czasu przeszłego -di. Opisuje on, że coś w przeszłości wydarzało się często, systematycznie, ale już się nie wydarza. […]

móc ebil w języku tureckim

Móc w języku tureckim czyli -(y)ebil- -(y)eme-

Końcówka, pokazująca w języku tureckim możliwość, umiejętność zrobienia czegoś: Ayşe 100 kg kaldırabiliyor ama ben kaldıramıyorum. – Ayşe potrafi podnieść 100 kg, ale ja nie. Pozwolenie na coś: Yeter! Çıkabilirsin. […]

Czas przeszły -(e)r aorist

Jest to tak zwany czas przeszły ciągły. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie

Podkreślenie wypowiedzi -dir

Dodajemy tę końcówkę do czasu. W języku tureckim używa się jej, by nadać czemuś akcent, podkreślić coś. Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: […]

Şimdiki zaman (rivayet kipi) -yormuş

Jest to czas w języku tureckim, w którym opisujemy, Podobne wpisy: Słówka tureckie – żywność Słownictwo tureckie związane z miastem Zwroty tureckie: jedzenie