İlgi eki -ki

Końcówkę -ki dodaje się do czasownika. Opisuje ona w języku tureckim położenie czegoś w czasie […]

Şimdiki zaman -mekte

Jest to czas wiadomości, gazet tureckich, obwieszczeń Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]

Biernik w języku tureckim

Tworzymy go w języku tureckim, poprzez dodanie końcówki -(y)i. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy […]

Tryb rozkazujący – Emir kipi

Tryb rozkazujący w języku tureckim tworzymy, dodając do podstawy końcówki -sin, -(y)in(iz), -sin(ler). Podobne wpisy: […]

Końcówka -la oraz ile

Końcówka gramatyczna  -la i ile Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? Słówka tureckie […]

Końcówka -(y)ken/-iken

Pokazuje ona jednoczesność wydarzeń w języku tureckim. Podobne wpisy: Skąd się wzięły nazwy tureckich miesięcy? […]