Ataturk prezentujący mieszkańcom Kayseri nowy alfabet

Alfabet turecki w nowym państwie tureckim

Alfabet turecki nie został szybko wprowadzony. Aż do 1928 roku w Turcji używano alfabetu arabskiego. 1 listopada 1928 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowy alfabet łaciński.